FORESTS FACT

ป่า ต้นไม้ ให้อะไรกับเราบ้าง?
ป่าไม้ คือ หัวใจหลักสำหรับต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ป่า สร้างออกซิเจน
หากต้นไม้ต้นหนึ่งมีอายุอยู่นาน 50 ปี จะคายออกซิเจนสำหรับใช้ในการหายใจออกมาแล้วปริมาณ  2,721 กิโลกรัมโดยประมาณ ซึ่งเพียงพอสำหรับมนุษย์ 4 คนต่อปี

ป่า กำลังสูญเสียอย่างรวดเร็ว
การตัดไม้ทำลายป่าทั่วโลกยังดำเนินไปอย่างน่าเป็นห่วง เราสูญเสียป่าด้วยอัตราความเร็วคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 81 ล้านไร่ ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับขนาดพื้นที่ของประเทศโปรตุเกสทั้งประเทศ 

ป่า กักเก็บคาร์บอนได้อย่างดีเยี่ยม
[ป่าดิบชื้นแอมะซอน]
ป่าไม้ทั้งหลายรวมทั้งป่าแอมะซอนกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ปริมาณมากยิ่งกว่าที่มีอยู่ภายในชั้นบรรยากาศของโลก

ป่า ปกป้องธรรมชาติที่ปกป้องเรา
สิ่งสำคัญยิ่งที่ช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเพื่อที่จะหยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือ ป่า เราจึงต้องหยุดการตัดไม้ทำลายป่า

ป่า ช่วยเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่
มนุษย์ 1.6 พันล้านคนหรือประมาณ 23% ของประชากรโลก พึ่งพาอาศัยทรัพยากรจากป่าไม้ เช่น อาหารป่า ยา และไม้ฟืน ในการใช้ชีวิตประจำวัน

ป่า เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การตัดไม้ทำลายป่าก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากเท่า ๆ กับ 11% ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาทั่วโลกด้วยฝีมือมนุษย์ ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซจากรถยนต์และรถบรรทุกทั้งหมดบนโลก

การลงทุนเล็กๆ น้อยๆ จะส่งผลยาวนาน
เงินทุนจำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐที่ใช้จ่ายไปในการปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านล้านเหรียญในรูปของสินค้าและบริการ เช่น ไม้แปรรูป การปกป้องผิวดิน การไหลเวียนของน้ำจืดและเสถียรภาพของภูมิอากาศ

ธรรมชาติคือ 30 เปอร์เซ็นต์
ธรรมชาติเห็นผลจริง: ธรรมชาติเป็นหนทางแก้ไขประมาณร้อยละ 30 ของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทรีโฟกราฟิกขนาดใหญ่ได้ที่ https://bigtreesworld.files.wordpress.com/2017/07/bigtrees-treefographic-forestsfacts-nuttaporn.pdf
[ขอบคุณผลงานฝีมือ Nattaporn Paonil นักศึกษาปี 2 LATU วิชา Computer aided design for Landscape Architecture ผู้สอน: ผศ.ภวินท์ สิริสาลี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต​]

 

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: