Earth Dialogue

“ป่าต้นน้ำ = จุดกำเนิดแห่งชีวิต”

เมื่อธรรมชาติสมดุล และเกื้อกูลกันจะมีป่า มีน้ำ มีอากาศ มีสัตว์ มีมนุษย์
แต่เมื่อใดที่ธรรมชาติขาดสมดุลหรือถูกทำลาย สิ่งเหล่านั้นก็จะหายไป

ฟังเสียงของโลก หยุด! เขื่อนวังหีบ
อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 
#ป่าต้นน้ำสู่เมือง
#อยากได้น้ำให้สร้างป่า #ป้องกันน้ำท่วม

NoDam-WangHeep-05

เรายืนอยู่บนทุ่งหญ้าสันปันน้ำท้ายช้าง ป่าต้นน้ำวังหีบ สันเขื่อนธรรมชาติด้านทิศเหนือ ตลอดสายคลองวังหีบไม่เคยท่วม เบื้องหน้าคือเหวลึก เบื้องล่างลึกลงไป คือป่าชุมชน และหมู่บ้านวังหีบ หากเขื่อนสร้างเสร็จ ป่าจะถูกแทนที่ด้วยน้ำ และเรือจะวิ่งมาถึงทุ่งหญ้าได้อย่างง่าย ๆ ไม่คุ้มค่ากับการท่องเที่ยวตามแบบฉบับชลประทานที่ต้องแลกด้วยผืนป่า

NoDam-WangHeep-03วังหีบ ป่าคู่คน คนคู่น้ำ มาตามกาล

NoDam-WangHeep-02
ป่างดงาม จนเป็นถิ่นเป็นฐาน บ้านในไพร

NoDam-WangHeep-04
ทุ่งหญ้าท้ายช้าง ต้นน้ำวังหีบ

NoDam-WangHeep-06
หากสร้างเขื่อน ข้างล่างจะคือน้ำ นั่งเรือถึงตรงนี้ง่ายๆ แต่จะรักษาระบบนิเวศได้ยาก

สังคมไทยมีความขัดแย้งเรื่องเขื่อนระหว่างนักการเมือง รัฐบาล นักสร้างเขื่อน กับประชาชน จนทำให้เกิดการแบ่งแยกกลุ่มโลกสวย กับโลกความจริง หากจะพัฒนาศักยภาพพลเมือง ประชาชน4.0 ลองเริ่มคิดตามก่อนที่จะตัดสินใดๆ ลองคิดหาเหตุและผล แล้วช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ยั่งยืน
1. มีเขื่อน-อ่างเก็บน้ำที่ไหน แล้งและท่วมหนักเสมอ
2. ถ้าเพื่อเกษตร ฮิวมัสจะถูกกักเป็นตะกอนที่เขื่อน สุดท้ายร้องใช้เคมีแก้ปัญหา
3. จำไว้เลยว่า เขาจ่ายน้ำเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่อ้างศรัทธา

วันนี้เรามีป่าหลงเหลืออยู่น้อยเต็มที โลกใบนี้ต้องการเขื่อนเพื่อผลิตทรัพยากรน้ำ ที่มาจากต้นไม้และป่าที่เป็นแหล่งกำเนิดและเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร จริงหรือ เขื่อนคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ จริงหรือไม่?
ตอบ : โดยทั่วไปการสร้างเขื่อนมักเกิดปัญหาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงกว่าที่ประเมิน แทบทุกเขื่อน ในการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์มีการใช้จ่ายจริง 4,623 ล้านบาทจากที่มีการอนุมัติโครงการ 1,800 ล้านบาท เขื่อนบางลางใช้จ่ายจริง 2,729.2 ล้านบาท จากที่มีการอนุมัติโครงการ 1,560 ล้านบาท เขื่อนปากมูลใช้จ่ายจริง 6,600 ล้านบาท จากที่อนุมัติโครงการ 3,880 ล้านบาท ขณะที่เขื่อนเขาแหลมใช้จ่ายจริง 9,100 ล้านบาทจากที่อนุมัติโครงการ 7,711 ล้านบาท ซึ่งหากรวมเอาต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นต้นทุน และลบความล้ม เหลวของประโยชน์ ที่ได้จากเขื่อนออกไป เขื่อนก็จะไร้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์อย่างสิ้นเชิง

ทั่วโลกกำลังรื้อเขื่อนทิ้ง เขียนเมื่อพ.ศ. 2558 โดย อาจารย์ ไชยณรงค์  เศรษฐเชื้อ หัวหน้าฝ่ายวิชการและนโยบายอนุรักษ์ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.facebook.com/notes/chainarong-sretthachau/ทั่วโลกกำลังรื้อเขื่อนทิ้ง/864624090251131

ทำไมจึงมีการต่อต้านเขื่อนขนาดใหญ่
1. ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพจากถิ่นฐานเดิมโดยไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ของความเป็นมนุษย์ จะมีกี่คน กี่ครัวเรือนที่ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
2. ผลกระทบจากเขื่อนทั้งปัญหาน้ำเสีย เกิดการขาดแคลนน้ำมากขึ้นจนต้องแย่งชิงน้ำ
3. สูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศ ความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปลาลดลง ไม่มีบันได้ปลาโจนที่ไหนในเขตร้อนที่ ช่วยให้ปลาอพยพข้ามเขื่อนได้
3. การผลิตทางการเกษตรลดลงแต่ต้นทุนเพิ่มขึ้น เขื่อนกักปุ๋ยธรรมชาติไว้ จนต้องใช้ปุ๋ยเคมีทดแทน
4. ต้องเสี่ยงกับอุทกภัยที่เพิ่มมากขึ้น เสี่ยงกับเขื่อนพังจากแผ่นดินไหว และการสร้างเขื่อนไม่ได้มาตรฐาน เฉพาะทศวรรษนี้ทั่วโลก (ไม่รวมจีน) มีผู้เสียชีวิตจากเขื่อนพังถึง 12,000 คน (ปี พ.ศ.2518 ที่จีนคาดว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่าง 80,000 ถึง 230,000)
5. เขื่อนทำให้เกิดโรคระบาดมากขึ้น ทั้งในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ชลประทาน
6. ผลประโยชน์จากการสร้างเขื่อนมักตกอยู่กับนายทุนที่ดินรายใหญ่ นักการเมือง บรรษัทข้ามชาติ ฯลฯ ที่รวมเรียกว่าบรรดาอุตสาหกรรมเขื่อน

ตามที่รัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชนกำหนดไว้ ซึ่งหมายถึงว่าประชาชนต้องมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โครงการเขื่อนจะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีองค์การอิสระควบ คุม และต้องมีกระบวนการประชาพิจารณ์ก่อนการตัดสินใจเพื่อให้ประชาชนมีส่วนอย่าง แท้จริง [อาจารย์ ไชยณรงค์  เศรษฐเชื้อ เขียนเมื่อพ.ศ. 2560 https://www.facebook.com/notes/chainarong-sretthachau/ถาม-ตอบเกี่ยวกับเขื่อน/1348309275215941]

เครดิตภาพและข้อมูล : โครงการปกป้องปักษ์ใต้ [Save South] ติดต่อประสาน : โทร. 083-523-1001
#SAVESouth #NODAM #earthdialogue

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: