ยักษ์ ยางนาวัดยาง ณ รังสี

มารู้จักยักษ์: ต้นยางนา Dipterocarpus alatus Roxb.
วัดยาง ณ รังสี  อ.เมือง  จ.ลพบุรี
อายุ 300-400 ปี
เส้นรอบวง 11.3 เมตร

ต้นยางที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเมืองลพบุรี อยู่มาก่อนวัด ชาวบ้านเล่าว่าแต่ก่อนกิ่งใหญ่ทอดยาวไปถึงแม่น้ำ แต่ปัจจุบันหลายกิ่งก็หักลงตามกาลเวลา ใกล้ๆ ต้นยางนี้ มีพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน ซึ่งมีเหล่ามัคคุเทศก์น้อยของชุมชนทำหน้าที่คอยอธิบายเรื่องราว  นอกจากนั้นลูกยางที่ร่วงหล่นยังเป็นรายได้เสริมให้เด็กๆในชุมชนเก็บไปขายให้หน่วยงานรัฐที่จะนำลูกยางไปเพาะต่อไป

“ภูมิใจที่ได้เห็นต้นยางต้นนี้ การมีต้นไม้ใหญ่ทำให้บ้านเมืองร่มเย็น และทำให้ชุมชนเราเป็นชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

— ด.ช.ดุสิต ม่วงรอง  (มัคคุเทศก์น้อยหมู่บ้านรักษาศีลห้า) —

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: